Пазарът на труда в Германия се съвзема от кризата

Броят на заетите лица обаче все още е значително под нивото отпреди COVID пандемията

Пазарът на труда в Германия се съвзема от кризата

Снимка: Pixabay

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Приблизително 44.3 милиона души, пребиваващи в Германия, са били активни на трудовия пазар през март 2021 г., сочат предварителните изчисления на Федералната статистическа служба Destatis. Сезонно коригираният брой на заетите лица нараства леко с около 16 хил. души през март 2021 г. в сравнение с предходния месец.

Броят на заетите лица все още е значително под нивото отпреди COVID кризата. На сезонно коригирана база броят на заетите през март 2021 г. е намалял с 1.7%, или 747 хил. души спрямо февруари 2020 г. – месец преди налагането на ограничителните мерки в страната.

 

Без сезонна корекция броят на заетите лица нараства с 13 хил. през март 2021 г. спрямо предходния месец. През март 2020 г., за разлика от февруари същата година, в резултат на предприетите пандемични мерки, заетостта рязко спадна със 110 000 души (-0.2%) от втората половина на месеца.

Годишното намаление на заетостта се забавя

В сравнение с март 2020 г. броят на заетите лица е намалял с 1.4%, или 628 хил., през март 2021 г. Свиването на броя на заетите лица се забавя на годишна база – през януари 2021 г. той е -1.6%, а през февруари е -1.7%. През предкризисния месец февруари 2020 г. заетостта се е увеличила с 0.4% (+201 хил. души) спрямо година по-рано.

Служителите на намалено работно време не се отчитат като безработни, а като заети лица, поясняват от Destatis.

Данните на статистическата служба показват още, че заетостта намалява с 0.1% през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение с предходното тримесечие след сезонна корекция.

През първото тримесечие на 2021 г. средният брой на заетите лица, чието място на работа е било в Германия, е приблизително 44.4 милиона според предварителните изчисления. След сезонно коригиране броят на заетите лица е намалял с 48 хил., или с 0.1%, спрямо предходното тримесечие. Подробни резултати за първото тримесечие на 2021 г. ще бъдат публикувани на 18 май.

Равнището на безработица остава на ниво от 4.6% през март 2021 г.

Според оценки, базирани на проучването на работната сила, през март безработни са били 2.04 милиона души в страната. Това е увеличение с 5 хил. души, или 0.2%, в сравнение с февруари 2021 г. Спрямо март 2020 г. броят на безработните се е увеличил с 374 хил. (+ 22.4%).

Коментари: 0