Големите чуждестранни фирми са отстранени от търга за газовата връзка с Гърция

Както в голяма част от други обществени поръчки при инфраструктурните проекти у нас за участници се избират български фирми

Големите чуждестранни фирми са отстранени от търга за газовата връзка с Гърция
Автор: Александра Сотирова
Проектната компания ICGB е отстранила шестте големи чуждестранни фирми, подали заявления за участие в процедурата за изграждане на газовата връзка Гърция-България. В нея покана за участие получиха само български и гръцки дружества. Това става ясно от междинния доклад към обществената поръчка за „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция–България”.

Кои са отстранени

Отстранени от следващият етап на търга са големите чуждестранни компании - италианската Saipem SpA, мултинационалният консорциум Cobra-Cymi-Socar, турската Ferans Construction Company Incorporated, обединението „Сицилсалдо-Нуова Гицони-Интракат“, в което влизат италианските Sicilsaldo и Nuova Ghizzoni, както и консорциумът „Прометей-Гео”, в който е българската „Геострой” АД и руската „Закнефтегазстрой-Прометей”.

В доклада на комисията за резултатите от предварителен подбор се посочва, че основната причина за отстраняването от по-нататъшно участие е, че фирмите не отговарят на предварително обявените изисквания. Посочените мотиви за всичи шест дружества са, че не отговарят на поставените критерии за подбор и не изпълняват условия посочени в документацията за обществената поръчка.

Кои остават

В следващия етап на процедурата оферти ще могат да подадат пет компании. Това са ДЗЗД „Ай Джи Би–2018”, в което влизат големите играчи „Главболгарстрой” ЕАД и "Джи Пи груп" АД, обединение „Макс Страйхер”, в което са гръцката Terna и германската Max Streicher, която е участвала и в поръчката за изграждането на „Южен поток", консорциум Spiecapag Trace IGB 2018, в което са Spiecapag и „Трейс Груп Холд” АД и гръцката „Джей Енд Пи-Авакс”.

Според доклада на Комисията при тези фирми не е налице отстраняване от поръчката, тъй като отговарят на всички критерии за подбор, възложени в нея.

Поръчка за 145 млн. евро

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

И въпреки че изпълнителният директор на проектната компания от гръцка страна Константинос Караянакос преди време коментира, че компаниите, които кандидатстват са с доказан опит и утвърдени в международен план и ICGB е уверена, че могат да се справят с изпълнението на строителството, днес по-големите и доказани в строителството на подобни проекти са отстранени от процедурата.

Припомняме, че изборът на строител за газовата връзка се осъществява чрез ограничена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на два етапа: фаза на предварителен подбор и втора фаза - разглеждане, оценка и класиране на офертите на преквалифицираните след първия етап кандидати. Този избор на процедура е наложен от комплексния характер на предмета на обществената поръчка, който включва проектирането и изграждането на голямо техническо съоръжение за пренос на газ в двете посоки на територията на България и Гърция.
Коментари: 0