Големите компании въвеждат цветово етикетиране на храните

Новите опаковки ще предоставят по точна информация какво се съдържа в действително консумираната от тях храна

Големите компании въвеждат цветово етикетиране на храните
2648 ~ 3 мин. четене

Най-големите хранителни компании в света - Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola и Unilever, ще започнат да въвеждат цветни етикети върху продуктите до края на 2018 г. Различните етикети ще се появят тестово в магазините в избрани страни от ЕС, но засега няма информация кои са те. Компаниите очакват да съберат данни за потребителските възприятия до края на 2020 г.

Целта на въвеждането на Усъвършенстваната система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране (ENL) е да се подпомогне процесът за оценка на възможностите за хармонизирано етикетиране в Европа, който беше стартиран на 23 април 2018 г. ENL схемата е доброволна инициатива, която големите компании стартираха още миналата година.


Как ще се променят етикетите

Цветните етикети имат за цел да подпомогнат избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на продуктите. ENL надгражда вече съществуващата в ЕС монохромна схема на препоръчителен дневен хранителен прием, която е позната на над 500 млн. потребители, като добавя цветове към стойностите, които отразяват хранителното съдържание на действително консумирана порция. 


Предлаганият етикет ще предостави на потребителите точна информация какво се съдържа в действително консумираната от тях порция храна. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научна експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС.Как се разработи ENL

ENL схемата беше разработена през изминалата година, като през този период участващите компании се консултираха с научни експерти и специалисти по храненето, сътрудничиха си със страни членки, неправителствени организации и други заинтересовани страни от обществеността, за да предоставят обективна обратна връзка. Преди всичко основен двигател за ENL бяха потребителските възприятия. Първоначалното предложение възникна в резултат на факта, че цветните етикети имат потенциала да увеличат броя на хората, правещи здравословен избор с 18%, което води до 4% намаление на приема на калории. 


Резултатите от проучване по темата показват, че хората са положително настроение към промяната в етикетирането на продуктите. Според изследването 8 от 10 потребителя смятат, че ENL етикетът е лесен за разбиране и им помага да преценят хранителния състав на храни или напитки, като им позволява да направят информиран избор с един поглед. Респондентите конкретно са отговорили, че предпочитат цветен етикет спрямо монохромнен етикет с препоръчителен дневен прием. Друга промяна, която съспътства новите етикети е, че европейските потребители като цяло предпочитат етикиране „на порция“ пред етикиране „на 100g“, когато става въпрос за сравнение на съдържание на хранителни вещества на различни продукти, използвайки етикет с цветово кодиране

Проучването е проведено сред 3500 потребителя в 7 страни-членки на ЕС.

ENL като принос към дебата в ЕС

Участващите компании са отворени за диалг в Европейската комисия и се ангажират да участват в дискусиите по темата. Те смятат, че всички предлагани схеми за етикиране на хранителния състав в Европа в крайна сметка ще доведат до по-координиран, общоевропейски подход за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

Компаниите също така призовават Европейската комисия да определи размери на порция, както се изисква в Регламента за предоставяне на хранителна информация на потребителите. Към днешна дата в Европа няма стандартизирани или регламентирани размери за порция, въпреки че производителите на хранителни продукти вече предоставят на потребителите информация на порция. Хармонизацията в тази посока би осигурила яснота за потребителите и сигурност за бизнеса. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научната експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. Надяваме се, че Европейската комисия и многостранната платформа ще направят преглед на постигнатия напредък за определяне на размер на порция и ще публикуват препоръка своевременно. 

Коментари: 0