Googlе дава $1 млн. за награди за открити софтуерни проблеми

Сумата ще финансира различни проучвания и инициативи

Googlе дава $1 млн. за награди за открити софтуерни проблеми
Технологичната компания Google обяви, че заделя 1 млн. долара за следващата година, които откриват проблеми в продуктите на компанията. Сумата ще финансира различни проучвания и инициативи. 

Google ще продължи да раздава и до 20 хил. долара за всяко отделно откритие, засягащо киберсигурността на технологичната компания. Конкретната сума ще се уточнява според сериозността и сложността на открития проблем. 

Сумата ще се използва главно за финансиране на независими проучвания в сферата на киберсигурността. Отделните финансирания ще варират от 500 долара до 3133 долара – тя ще зависи от сложността на разработката и ще се дава преди тя да започне, за да покрие разходите по отстраняването ѝ. 

Ако не бъдат открити никакви проблеми, парите няма да се връщат, защото за Google истинската стойност е в получената информация. Един специалист може да кандидатства за множество различни разработки, а експерти на Google ще преценяват кои от тях да получат финансиране. 
Коментари: 0