Горанов представи пред посланици напредъка ни към еврозоната

До средата на тази година ще бъдат насочени усилия към засилване на надзора в банковия и небанковия сектор

Горанов представи пред посланици напредъка ни към еврозоната

България е поела ангажимент до средата на тази година да насочи допълнителни усилия за засилване на рамката на надзора в банковия и небанковия финансов сектор. Това стана ясно след срещата на министъра на финансите Владислав Горанов с посланиците на страните от еврозоната и Дания. На нея той представи напредъка по мерките в плана за действие за приемането на България във ERM ІІ И Банковия съюз, както и икономическото развитие на страната ни.

Горанов обясни, че до юни 2019 г. страната ни ще се стреми към подобряване на макропруденциалната рамка и тази на несъстоятелността и към засилване на мерките за борба с изпирането на пари и модернизиране на управлението на държавните предприятия. По думите му с изпълнението на тези ангажименти правителството цели да покаже на европейските си партньори, че достигането на България до този етап от европейската си интеграция не е случайно, а е резултат от упорити и целенасочени усилия.

Министърът на финансите увери участниците в срещата, че българското правителство ще продължи да работи за финансовата и макроикономическата стабилност на страната и ще следва мисията си за поддържане на устойчиви и прозрачни публични финанси, и за създаване на условия за икономически растеж. В последвалата дискусия дипломатите от еврозоната и Дания изразиха наблюденията си от протичащия процес и споделиха мнения относно представения напредък.

В срещата участваха също и управителят на Българската народна банка Димитър Радев, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов и заместник-министърът на финансите Маринела Петрова, която презентира изпълнението на мерките от Плана. 

Коментари: 0