100 хил. търговци получават напомняне за финансовите си отчети

Агенцията по вписванията изпраща имейли, напомня и за други свои услуги

100 хил. търговци получават напомняне за финансовите си отчети
3872 ~ 1 мин. четене

Агенцията по вписванията изпраща напомнителни електронни писма на над 100 хил. търговци във връзка с крайния срок за подаване на годишните им финансови отчети.

Всички търговци, регистрирани по Търговския закон, трябва да подадат финансови отчети за дейността си най-късно до 30 юни 2017 г. чрез заявка за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър.

С цел улесняване на бизнеса и превенция от струпване на заявления на гише и по електронен път в последните часове на крайния срок, Агенцията по вписванията стартира напомнителната си кампания. Съобщение за това е качено на сайта на агенцията и на интернет страницата на Търговския регистър.

В момента се разпращат поетапно съобщения и на над 100 хил. търговци, които са регистрирали електронните си адреси в Търговския регистър.

В тях се отбелязва, че след изтичане на крайния срок – 30 юни 2017 г. Агенцията по вписванията предоставя на Националната агенция по приходите (НАП) списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.

На бизнеса се напомня още и за безплатните услуги на Агенцията по вписванията „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)“.

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец.

За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България.

Заявленията се подават лично в офисите на Агенцията по вписванията.    

Подкрепи Economic.bg