Хотелите и ресторантите с най-много нови служители в началото на 2016 г.

Работодателите ще наемат повече кадри догодина

Хотелите и ресторантите с най-много нови служители в началото на 2016 г.

Най-много наети през първото тримесечие на 2016 г. се предвиждат в производствения бранш и в хотелиерството и ресторантьорството, където прогнозите за заетостта са +18%.

В секторите строителство, финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги, транспорт, складове и комуникации също ще се търсят кадри. Ръст там ще има с 14%. Най-слабо нарастване при наетите лица - от +3% - ще се очаква както в сектора електричество/газ/вода, така и в публичния и социалния сектор. 

Това показват резултатите от проучване на Manpower за заетостта, включващо пет региона от страната - Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна. То е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България.

Българските работодатели очакват наетите лица да се увеличат с 10% през първото тримесечие на следващата година. Прогнозата е същата в сравнение с третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. 

Най-големи очаквания има в Русе, където се очаква заетостта да е 16%. Стабилен ръст в броя заети лица очакват и работодателите в Пловдив, където прогнозата е за +15%, а във Варна е +13%.

“По подобие на четвъртото тримесечие на 2015 г., плановете за наемане остават позитивни, но чуждестранните инвестиции намаляват,”
 каза Надя Василева управляващ директор на Менпауър България,Сърбия и Хърватия.

Най-оптимистични планове за наемане  прогнозират работодателите от големите и малките предприятия, които отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +13%.

Работодателите от сектора на Производството отчитат очаквания за най-силни темпове на наемане от второто тримесечие на 2011 г. насам, отчитайки нетна прогноза за заетостта за следващото тримесечие от +18%. Прогнозата остава относително стабилна в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. и се подобрява с 5 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

„Според Евростат, производството в България се е увеличило с 0,6% (в сравнение със септември 2014 г.), след ръста през август с 4,3%. Въпреки забавения темп в растежа на производството, този процент представлява растеж за 11 пореден месец,” заяви Василева.

Работодателите в сектора на Хотелиерство и ресторантьорство споделят своите най-силни прогнози от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 г. насам, като работодателите отчитат оптимистична нетна прогноза за заетостта от +18%.

В сектора на Строителството също очакват стабилни темпове за наемане през първото тримесечие на 2016 година с нетна прогноза за заетостта от +14% за следващото. Те имат най-силни очаквания за наемане от второто тримесечие на 2013 г. насам. Прогнозата остава сравнително стабилна в сравнение с предходното тримесечие, но е значително по-добра спрямо същия период на миналата година – с 10 процентни пункта.

В Публичния и социалния сектор търсещите работа могат да очакват скромни темпове на наемане през периода януари-март.

В сектора на  Земеделие, горско стопанство, лов и риболов се очаква да продължи скромният ръст в числеността на работната сила, като работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +4%. Намеренията за наемане остават относително стабилни както в сравнение с предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година.

Коментари: 0