Глътка въздух за хотелите през юли

НСИ отчита значително подобрение в приходите на хотелиерите

Глътка въздух за хотелите през юли

Снимка: Unsplash

Приходите на хотелите в България се подобряват през юли – на практика първият месец, през който туристическите пътувания започнаха да се раздвижват след отпадането на голяма част от ограниченията заради коронавируса. 

През седмия месец на годината приходите от нощувки в местата за настаняване в България достигат 122.4 млн. лв., показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за дейността в сектора. Въпреки че сумата е с 64.6% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, е отчетено значително подобрение спрямо месец юни, когато приходите на хотелите са били едва 23.1 млн. лв., или с 88.8% по-малко в сравнение с година по-рано.

През юли 2020 г. в страната са функционирали 2 768 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 112.9 хил., а на леглата – 251.4 хиляди. Като общият брой на нощувките във всички места за настаняване, е 2 265.9 хил., или с 61.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 67.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

Най-предпочитаните места за настаняване от туристите през юли са били хотелите с 4 и 5 звезди, като в тях са реализирани 73.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.5% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.3% от нощувките на чужди граждани и 27.3% на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.2 и 37.2%.

Значително намаление е отчетено в броя на пренощувалите лица в съответните места за настаняване – 52.7%. От статистиката на НСИ се вижда, че значително намаление е отчетено при чуждестранните граждани, които са пренощували в хотелите в страната през юли – 77.1% в сравнение с юли 2020 г. В същото време намаление от едва 12% е отчетено по този показател при българските граждани. Това обаче до голяма степен се дължи на различните ограничения и правила, които наложиха държавите за пътуване в чужбина с цел спиране разпространението на Covid-19.

Коментари: 0