И от БАН скочиха срещу бюджет 2016

Те настояват субсидията да бъде минимум 97 287 000 лв.

И от БАН скочиха срещу бюджет 2016

Учените от БАН са поредните, които изразяват недоволствоно си от бюджет 2016. Общото събрание единодушно прие обръщение, в което се настоява за „минимални средства, които да позволят съществуване на БАН като национален научен център на цивилизована страна”. Според тях . предвиденото минимално нарастване на тази субсидия в сравнение с 2015 г. с 440 100 лв. е за сметка на увеличението на членския внос на България в ЕВРОМЕТСАТ, като не се отчитат реалностите, свързани с ръста на минималната работна заплата и необходимите разходи за създаване на нормални условия за труд в БАН.

Заради нарастването на минималната работна заплата на 420 лв., БАН настоява предвидената субсидия за 2016 г. да бъде минимум 97 287 000 лв. Според тях, ако не се увеличат заплатите на учените и специалистите с висше образование в Академията, се слага знак за равенство между персонала с ниска квалификация и учените – доценти и други учени с научна степен “доктор”. Тези разходи са в размер на 12 млн. лв. 

Към тези средства ОС на БАН настоява и за допълнителни 12 млн. лв. за съфинансиране на спечелени проекти с финансиране от Европейския съюз и по оперативни програми и за поддръжка и възстановяване на научната инфраструктура.

В обръщението на Академията се акцентира върху съществуващия дефицит като сериозна пречка за качествено и срочно обучение на докторанти. Пълното отсъствие на финансиране на изследванията през последните години чрез Фонд “Научни изследвания” налага насочването на минимални средства към определени научни направления с особена важност за развитието на страната, смятат още от БАН. 

Коментари: 0