И Telenor ще прекратява предсрочно договор срещу неустойка от 3 месечни такси

Вижте какви са условията

И Telenor ще прекратява предсрочно договор срещу неустойка от 3 месечни такси
13154 ~ 2 мин. четене

Мобилният оператор Теленор обяви, че променя размера на неустойките при предсрочно прекратяване на срочни договори за частни лица. След 12 януари 2018 г. клиентите на компанията вече ще заплащат като неустойка най-много три стандартни месечни абонамента, независимо от срока на договора. До момента те трябваше да платят всички оставащи месечни абонаменти до края на срока на договора. 

От компанията посочват, че когато клиентите са ползвали отстъпка от месечния абонамент, те ще дължат и възстановяване на такава част от нея, която съответства на оставащия срок на договора. 

В случай на предсрочно прекратяване на договор, клиентите, които са се възползвали от покупка на устройство на преференциална цена, ще дължат и част от отстъпката, която са получили, съответстваща на оставащия срок на договора. Отстъпката се равнява на разликата между стандартната цена на устройството в брой, без абонамент към датата на покупката и цената (в брой или общата лизингова цена), която клиентът е заплатил при сключването на договора. 

Промените са валидни за частни клиенти, сключващи нови договори за мобилни или фиксирани услуги, както и за вече сключени договори, чийто срок към датата на промяната все още не е изтекъл. 

В договорите на клиентите вече ще са описани стойностите на всички параметри, които участват в образуването на неустойката и които са валидни към датата на сключването на договора, а именно – стандартен месечен абонамент за избрания от клиента абонаментен план и месечният абонамент с приложена промоционална отстъпка, ако има такава, стандартна цена на устройството (в брой, без абонамент), цена на закупеното устройство (в брой или обща лизингова цена) с избрания от клиента абонаментен план, съответстващата отстъпка от стандартната цена на устройството, както и срок на договора. 

Новите правила за изчисляване на неустойките при прекратяване на срочен договор за мобилни и фиксирани услуги не важат за плановете Джуниър и Любимец, в случаите, в които съгласно договора са предвидени фиксирани суми като неустойки за предсрочното му прекратяване.

Припомняме, че Комисия за защита на потребителите (КЗП) вече се споразумя с другите два мобилните оператора - Vivacom и Mtel, и те въведоха промяната - единият през 2015 г., а другият през 2016 г.

Подкрепи Economic.bg