ICGB избра строителния надзор за газовата връзка с Гърция

Избраният изпълнител ще получи близо 800 хил. лв., за да следи за съответствие на работата по строителството с техническото задание

ICGB избра строителния надзор за газовата връзка с Гърция

Снимка: Pixabay

Проектната компания „Ай Си Джи Би“ (ICGB) избра кой да осъществява строителния надзор за газовата връзка с Гърция. Обединението ДЗЗД „Еко бул контрол“ е избрано за тази дейност, като цената за услугата е 766 000 лева без ДДС. Сумата е значително под индикативната стойност в офертата, която беше 1.3 млн. лв. без ДДС.

В обединението влизат три дружества – „Екоинженеринг“ ЕООД, „Бул строй контрол инженеринг“ АД и „Контрол инженеринг“ АД.

В официалното съобщение на ICGB се посочва, че изборът на изпълнител по процедурата е осъществен на база на критерия най-добро съотношение качество/цена.

„Финализирането на тази процедура е важен успех за проекта, тъй като търгът за изпълнител на надзора е един от ключовите за обезпечаване управлението на строителството по възможно най-професионалния и ефективен начин“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Обществената поръчка за избор на консултант за строителен надзор е един от основните търгове, свързани с изграждането на Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB). Заедно с изпълнителите на дейностите по проектиране, доставка и строителство, доставка на тръби и инженер-консултанта за проекта, изпълнителят за дейностите по упражняване на строителен надзор е един от ключовите участници в строителния процес и задължителен съгласно Закона за устройство на територията за законосъобразно започване и провеждане на строителните работи на територията на България.

Консултантът ще извършва дейностите по строителния надзор в съответствие с Техническото задание към процедурата и Закона за устройство на територията, като ще следи за спазване на основните изисквания към строежите и действащото законодателство на територията на Република България.

Извън обхвата на консултанта остава управлението на проекта и инвеститорски контрол, които са обект на услугите на инженер-консултанта на територията на Република България и Република Гърция, процедурата за избора на който също успешно приключи в края на март и за която беше избран за изпълнител консорциум „Тибеи“.
Коментари: 0