Играта учи

Има нови методи, чрез които компаниите по лесен и бърз начин може да увеличат своята ефективност

Играта учи

Цветелина Тенева и Светлан Станоев

484 ~ 3 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Хората обичат да играят и отдавна е доказано, че чрез играта се учи по-лесно. В стремежа да повиши своята ефективност бизнесът, който предлага обучения, започна да използва нови игрови модели. Бизнес симулациите и сериозните игри скъсяват пътя за намирането на верните решения. Позволяват да тестваш определена стратегия в безопасна среда, да осъзнаеш в какво си добър и къде са пробойните, а и да видиш цялостната картина на средата, в която работиш.

Рискът не е неизбежен

Компаниите ще заимстват все повече от игралната индустрия, за да мотивират служителите си да работят по-ефективно. Тенденцията игровизацията да стане част от обучителните програми цели да вземе основните характеристики на игрите като действие, дизайн и предизвикателство и чрез забавното да стигне до сърцевината на проблема. В реална среда мениджмънтът най-често не е склонен да взема рискови решения, за да се предпази от финансови загуби, а игрите дават възможност да се тестват различни варианти, без да се понасят щети. След това по-лесно се създават сценарии за поведение па пазара. Всичко това може да стане с участието и под „контрола” на обучителите. Играта провокира да излезем от зоната на комфорт, тя е и най-бързият начин за натрупване на опит. Участниците в такова обучение веднага започват да прилагат в своята практика наученото чрез игровите модели, уверяват Цветелина Тенева и Светлан Станоев, съоснователи на The Business Institute.

Право в целта

The Business Institute е организация, която помага да се развиват конкретни бизнес умения чрез тренинг решения, основани на бизнес симулации и игрови модели. Основният фокус е върху практичното и полезното, като обучителите търсят адекватни начини да въздействат върху знанията, уменията и нагласите на участниците в работилниците. Методите, които се използват, трябва силно да ангажират. И колкото по-бързо участниците  се освободят от задръжките си и започнат смело да експериментират в рамките на играта, толкова по-скоро те ще видят конкретни резултати от своите усилия. Правилната комбинацията от игровите варианти и умелото управление на целия процес на обучение води до бързо натрупване на знания, умения и опит, след което реалните практически резултати не закъсняват.

Костюм по мярка

В тренингите се използва палитра от игрови инструменти. Доброто познаване на конкретния бизнес на дадена компания и на проблемите и препятствията, които тя иска да преодолее, е предпоставката за използването на едно или друго тренинг решение. „Не може да шием костюм, без да сме взели мярка на клиента,” казва Цветелина Тенева. Ето защо обучителите трябва добре да вникнат в бизнеса на своя клиент, който търси „трамплин” към по-високите си резултати. В кутията с инструменти има онлайн симулации, LEGO Serious Play, бизнес канави. И в зависимост от нуждите се използва различна комбинация от тях. Игровите методи помагат участниците сами да подредят „пъзела” и да разработят пътната карта към по-високите резултати. Групата играе в екип, като заданието може да цели намирането на решение по определен бизнес казус. В онлайн симулациите има измерители, които показват ефективността на усилията. Като цяло се създава конкурентна среда и се отприщва състезателният дух у всеки, посочва Светлан Станоев.

Без предубеждения

Има предубеждение, че играта е само забавление, че е губене на време. Основният начин  на обучителите да минат отвъд „желязната завеса” на съмненията, е работата с клиенти, които са склонни да експериментират и да търсят новостите. Който рискува да е сред първите, първи ще извлече ползи, а после ще се появят последователи, които също ще искат да постигнат високи резултати в своята работа. Сред онези, които са се решили да тестват иновативния подход, предлаган от The Business Institute, са Виваком, Carlsberg България, HL-TopMix в Сливен. “Бизнес симулация на тема eкипност и лидерство беше част от мениджърската програма на VIVACOM през 2016 и 2017 г. Постигнахме много добри резултати, тъй като нивото на интерактивност и игровизация позволиха лесен трансфер на теоретичните познания в ежедневната управленска практика на участниците в симулацията”, споделят от мобилния оператор.

На теория игровизацията е инструмент, който улеснява използването на нови знания и умения при висока степен на мотивация. Скъсява се времето за учене и се увеличава ефективността на наученото, когато то влезе в действие във всекидневната ни работа. Конкуренцията става все по-силна. За да я изпреварим, все повече ще са нужни нестандартни решения в стил „Заекът и костенурката”. Игровите методи са шанс да намерим верния подход във все по-сложната пазарна среда.
Коментари: 0