Икономиката на ЕС надхвърли очаквания растеж за годината

Икономиката на ЕС надхвърли очаквания растеж за годината

Икономиката на ЕС като цяло също се очаква да надвиши очакванията с висок ръст от 2.3% през тази година (от прогнозирания през пролетта 1.9%). Според есенната прогноза, публикувана днес, Европейската комисия очаква растежът да продължи както в еврозоната, така и в ЕС

Икономиката на еврозоната е на път да запише най-бързия си темп на растеж през 2017 г. от десетилетие насам. Реалното увеличение на БВП от началото на годината е 2.2%, което е значително по-високо от очаквания през пролетта 1.7%.

Растежът на показателите надхвърли очакванията, но се очаква да се забави до известна степен. Европейската икономика се представи значително по-добре от очакваното тази година, продиктувана от устойчива частна консумация, по-силен растеж по света и намаляваща безработица.

Инвестициите също се вдигат на фона на благоприятни условия за финансиране и значително оживени икономически настроения. Икономиките на всички държави-членки се разрастват, а трудовите им пазари се подобряват, но заплатите се увеличават бавно.

Променящ се политически контекст

Въпреки че цикличното възстановяване вече е в ход 18 поредни тримесечия, то остава непълно, тъй като все още има значителен пропуск на пазара на труда и нетипично нисък ръст на заплатите. Поради това растежът на БВП и инфлацията все още зависят от политическата подкрепа. Европейската централна банка запази паричната си политика много амбициозна, докато някои други централни банки по света започнаха да повишават лихвените проценти. Очаква се редица държави-членки от еврозоната да приемат експанзивна фискална политика през 2018 г., но цялостната фискална позиция на еврозоната се очаква да остане като цяло неутрална.

Безработицата продължава да пада, но слабо

Очаква се безработицата в еврозоната да е средно 9.1% тази година, което е най-ниското ниво от 2009 г. насам, тъй като общият брой на заетите достига рекордно високи нива. През следващите две години прогнозите показват, че безработицата ще намалее допълнително до 8.5% през 2018 г. и 7.9% през 2019 г.

В ЕС процентът на безработицата се очаква да достигне 7.8% тази година, 7.3% през 2018 г. и 7% през 2019 г. Създаването на работни места се очаква да се забави, тъй като в някои страни избухват временни фискални стимули и в други се появява недостиг на кадри.

Рисковете са в общи линии балансирани

Рисковете, че икономическото развитие може да се окажат по-добри или по-лоши от прогнозираното,но в общи линии са балансирани. Основните рискове от влошаване на конюнктурата са външни, свързани с повишеното геополитическо напрежение (напр. на Корейския полуостров), евентуално по-строги глобални финансови условия, икономическата корекция в Китай или разширяването на политиките за протекционизъм.

В Европейския съюз рисковете от влошаване се отнасят до резултата от преговорите по Brexit до по-силно поскъпване на еврото и до по-високи дългосрочни лихвени проценти. За разлика от това, намаляването на несигурността и подобряването на настроенията в  Европа може да доведе до по-силен от предвиждането растеж, както и до по-силен растеж в останалата част на света.

Коментари: 0