Икономиката ни има нужда от производство и услуги с висока добавена стойност

Ролята на управлението на проекти става все по-важна в световен мащаб

Томислав Дончев:

Икономиката ни има нужда от производство и услуги с висока добавена стойност

„Българската икономика има нужда да премине към производство и предлагане на услуги с висока добавена стойност, ключов фактор за чието постигане е ефективното управление на проект”. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция „Бъдещето на управлението на проекти – проектно лидерство, компетенции и култура”, организирана от Българската асоциация за управление на проекти (БАУП).

Според справка на МОН управление на проекти се преподава в 14 университета, докато на централно ново в държавната администрация работят 240 екипа като в рамките на един програмен период се изпълняват между 12 000 и 13 000 проекта. Според Дончев повишаването на експертизата и придобиването на нови умения ще допринесе за по-конкурентоспособен бизнес и по-ефективен публичен сектор.

На конференцията стана ясно, че по статистика на най-голямата професионална социална мрежа LinkedIn за последните 15 години процентът на експертите, които работят или са работили като проектни мениджъри, се е увеличил над 20 пъти. В България професионалистите, заемали или заемащи длъжността, са близо 40 хил., като 22% от тях са заети в ИКТ сектора.

„38% от проектните мениджъри в световен мащаб и 33% от тях в България не са сертифицирани. За да се гарантира високо качество и ефективност при реализирането на проекти, е необходимо експертите да осъвременяват знанията си, повишават уменията си и придобиват нови, които да отговарят на динамичното развитие на бизнес средата. Това може да се постигне чрез сертифициране, допълнителни курсове и посещаване на професионални събития, свързани с управлението на проекти“, коментира Велизар Проданов, председател на управителния съвет на БАУП.

Ролята на управлението на проекти става все по-важна в световен мащаб. Бъдещето на проектния мениджмънт не е заключено в управлението, техниките и инструментите, а в хората. Фокусът се измества от възприемането им като инструменти към търсенето на мотивирани експерти. Гъвкавото работно време, лидерските модели и самоорганизацията все повече ще изискват автономност при изпълнението на задачи, предприемачество, свързаност и Agile организации.  

Коментари: 0