Икономиката с ръст в края на 2015 г.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление

Икономиката с ръст в края на 2015 г.
140 ~ 2 мин. четене
През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 23 699 млн. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.0% на БВП през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2015 година, сочат данни на НСИ.

През 2015 г. БВП възлиза на 86 373 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2015 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.0% спрямо 2014 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2015 г. възлиза на 23 699 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 3 300 лв. от стойностния обем на показателя. 

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2015 г. възлиза на 20 461 млн. лв. по текущи цени. 

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.1 процентни пункта до 3.7%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 25.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 71.3% при 72.6% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2015 г. се изразходват 79.5% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 23.2% от произведения БВП.
Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

БВП нараства с 3.0% през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.1%. Д
Подкрепи Economic.bg