Инспекция по труда напомня за отпаднала декларация за фирмите

Това задължение отпадна като част от програмата за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите

Инспекция по труда напомня за отпаднала декларация за фирмите

Снимка: Economic.bg

1120 ~ 1 мин. четене

„Инспекция по труда“ напомня, че работодателите, в чиито предприятия през предходната година не е имало промяна в условията на труд, вече не трябва да подават документ в дирекцията, за да удостоверят това.

От началото на годината е заличена и административната услуга на агенцията за подаване на уведомленията, поради което подадените такива ще бъдат приемани само за сведение.

Това задължение отпадна като част от изпълнението на програмата на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларациите се подават в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието до 30 април.

На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на агенцията.

Коментари: 0