Интелигентна електронна система ще свързва фирмите в реално време

Българският бизнес се нуждае от повече самочувствие, категорична е Мариета Захариева

Интелигентна електронна система ще свързва фирмите в реално време

Снимка: Стоян Йотов

1044 ~ 4 мин. четене
Автор: Илия Лазаров

Мариета Захариева е доказан специалист в областта на бизнеса, финансите и маркетинга.

Завършва Колеж по „Бизнес и финанси“ към 2-ро СОУ „Академик Емилиян Станев“ в София. Има бакалавърска диплома по „Финанси“ и магистърска степен по „Маркетинг“ от УНСС, както и по „Банков мениджмънт“ и „Застраховане“ от Стопанска академия „Димитър Ценов“ в Свищов. 

Захариева има 10-годишен опит в корпоративната сфера, заемала е ръководни позиции в Първа инвестиционна банка, Банка ДСК и Асоциацията на българските износители. Преподавала е в  Нов български университет и в Международно висше бизнес училище – Ботевград.

В началото на 2015 г. тя оглави Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Economic.bg разговаря със Захариева за потенциала и възможностите пред българския малък и среден бизнес, излизането му на чужди пазари, инициативите и приоритетите на ръководената от нея агенция.  

 

Г-жо Захариева, колко малки и средни фирми са се възползвали отуслугите на ръководената от Вас агенция през 2015 г.?

До момента над 3000 фирми са изявили желание да участват в инициативи и проекти на нашата агенция през 2015 г. В рамките на миналата година ние изцяло успяхме да променим имиджа й и реално да я отворим към бизнеса. Създадохме така желаната „топла връзка“ между фирмите и агенцията, положихме изключително много усилия в тази насока и продължаваме да работим по въпроса.

Как се развива процесът по откриване на регионални звена на ИАНМСП?

Вече изградихме регионалната ни мрежа, чийто клонове са във всички основни регионални центрове на България. Тя позволява работа с фирмите на място.

През миналата година стартирахме пилотен проект, който е с 6 регионални центъра в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. В момента изграждаме инфраструктурата към тях. Вече създадохме мрежата от хора. Започваме да строим по различни програми бизнес инкубатори, които да бъдат инфраструктурата на тази мрежа. Това са местата, където фирмите могат да влязат в пряк контакт със служители на нашата агенция и да си сътрудничим.

Какви начини за подпомагане на МСП прилага вашата агенция? Кои от тях дават най-добър резултат?

Агенцията организира международни изложения и панаири, търговски мисии и др. Опитът ни сочи, че най-важно за фирмите е практическото намиране на чужди пазари. Увеличаването на пазарите е ключова цел за всеки бизнес у нас. Българският пазар е малък и икономиката ни е експортно ориентирана.

В момента разработваме интелигентна електронна система, която ще свързва фирмите в реално време чрез нашата регионална мрежа и базата данни към нея. Регионалните ни центрове ще свързват българския малък и среден бизнес с нашите търговско-икономически представители в чужбина – т.нар. СТИВ-ове. Те са разположени в 60 държави. Аз ги наричам търговския екип на България, защото във всеки един момент търсят пазари и партньори в чужбина. Целта на нашата агенция е да бъде „топлата връзка“ между местните фирми и СТИВ-овете. Така всяка фирма ще има достъп до съответните чужди пазари.

Освен за излизането на максимален брой чуждите пазари, работим и върху изграждането на връзка между МСП и по-големите предприятия в България. Малките фирми могат да бъдат подизпълнители на големи български предприятия или чужди инвеститори. Работим и в тази насока.

Към кои чужди пазари са ориентирани българските фирми и кои от тях са приоритетни за вашата агенция?

В момента създаваме основата. Опитваме се да систематизираме отраслите, които са най-силни за българската икономика – тези, чийто продукт е най-подходящ за износ. Те трябва да се напаснат с най-успешните ни търговски представители по света и да създадат една работеща търговска мрежа. Засега обаче нямаме фокус към конкретни пазари.

Кои отрасли на българската икономика имат най-добър експортен потенциал?  

Фокусирали сме се основно върху няколко отрасъла – хранително-вкусова промишленост, текстилна (вкл. обувна) промишленост, козметична промишленост, ИТ, химическа промишленост и машиностроене. Всеки от тях създава продукт с висока добавена стойност и сериозен експортен потенциал.

В агенцията разполагаме с екип от комуникатори, които са разделени по отрасли. Те поддържат изключително тесен контакт с всички тези браншове. Целта ни е да сме по-фокусирани и да постигаме по-добри резултати.

Разкажете малко повече за международните изложения, на които българските фирми могат да участват със съдействието на вашата агенция?

Прилагаме изцяло нов подход на работа. Допитваме се до съответните браншови организации, за да разберем към кои събития българските фирми имат най-голям интерес и уреждаме участието в тях. През 2016 г. подпомагаме участието на българския бизнес на 9 международни изложения, всички те са избрани от самите фирми. Вслушваме се в мнението на бизнеса и се стремим да му осигурим възможно най-доброто. 

Едно от събитията е в Шанхай. Доколкото интересът на българските МСП е насочен към Китай и азиатския пазар?

Китай и азиатският пазар осигуряват необятни възможности. Посещението на правителствената ни делегация там беше много успешно. Има конкретен интерес за създаването на български центрове за промотиране на стоки на МСП в Китай.

Четирите най-големи български работодателски организации се обединиха около идеята нашата агенция да бъде координатор по инициативата 16+1 (годишната среща на Китай с държавите от Централна и Източна Европа, б.р.) за МСП. С нея са свързани множество проекти и инициативи и ние ще бъдем медиатор по всеки от тях.

Какъв съвет бихте дали на българския малък и среден бизнес, за да бъде по-успешен и конкурентоспособен?

Българските предприемачи имат потенциал и умения, но имат нужда от повече увереност. Чрез регионалната ни мрежа и цялата подкрепа, която осигуряваме на МСП, искаме да мотивираме всеки български предприемач да повярва в собствените си сили и да търси повече възможности за реализирането на продукцията си на нови пазари.

Българските фирми създават изключително качествени продукти в хранителната, козметичната, ИТ индустрията и т.н. Необходима е повече вяра и самочувствие. Това е основното мото на нашата агенция – където и да отидем да представяме България по възможно най-добрия начин. Затова са толкова важни търговските представители на държавата, защото те показват истинското лице на българския бизнес пред света.

Подкрепи Economic.bg