Интересът към професионалното обучение в България расте

България е на предпоследно място по участие на гражданите в дейностите за учене през целия живот, сочат данните на НАПОО

Интересът към професионалното обучение в България расте

Снимка: Unsplash

412 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Повече от 50 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация от началото на годината до средата на октомври. Това показват данните от проучване на Националната агенция за професионално образование и обучение (НААПО), като според тях за 2021 г. броят на обучените е нараснал с около 5 хил. в сравнение със същия период на миналата година.

Информирането на гражданите за възможностите за обучение по професия след завършване на образованието им, както и мерките за осигуряване на качество в лицензираните центрове за професионално обучение ще допринесат за по-активно участие“, коментира Марияна Павлова, председател на НАПОО.

Данните показват, че се запазва интересът към обучение за монтьори на транспортна и на подемно-транспортна техника – над 11 000 човека.  Два пъти по-голям е броят на обучаващите се за „Компютърна анимация“ (630 души). Обучаващите се програмисти пък са около 4000. Съществено се увеличава броят на обучаващите се в селското стопанство – повече от 3500 българи се обучават за фермери и техник-растениевъди (растителна защита и агрохимия), агроеколози, работници по овцевъдство и козевъдство, полевъдство, селекция и семепроизводство и др. 130 лица са обучени по професия „Техник по железопътна техника - локомотиви и вагони“ (три пъти повече в сравнение със същия период за м.г.). Продължава да е голям броят на участниците в кратките курсове за охранители.

България е на предпоследно място по участие на гражданите в дейностите за учене през целия живот, които включват и професионалното обучение, сочи проучването. Средният процент по този показател на ЕС е 11.3%, а за страната – едва 2 на сто. Запазването на тенденцията относно общия брой обучени лица в Център за професионално обучение (ЦПО) за 2021 г. показва, че едва ли може да се очаква съществено повишение на участието на българите като цяло в учебни дейности.

Проучване на НАПОО, проведено в периода юли – септември 2021 г. показва, че лицензираните центрове за професионално обучение и работодателите определят степента на реализация на обучените лица на пазара на труда като най-важен критерий за оценка на качеството на предоставяните обучения. 58% от центровете за професионално обучение успяват да проследят реализацията на над 50% от завършилите при тях обучение.

За да се подобрят качеството и публичността на услугите за професионално обучение, НАПОО планира да проведе кампания за отличаване на добрите практики в ЦПО, за да се мултиплицират и ползват от повече центрове за обучение. В рамките на проекта „Качество и ефективност на професионалното обучение“ НАПОО ще създаде инструменти, с които да улесни гражданите в избора на подходяща за тях професия, както и за идентифициране на обучаващи центрове, показали добро качество (според резултатите на изпитите, процента завършили, които са намерили работа и др.). В рамките на проекта се планира и надграждане на информационната система на НАПОО, което да доведе до ефективно планиране  на финансови механизми за професионална квалификация на заети и безработни лица.

Подкрепи Economic.bg