Инвестбанк – 25 години успешно развитие на банковия пазар

Банката следва и новите тенденции на дигитализацията в сектора

Инвестбанк – 25 години  успешно развитие на банковия пазар
„Инвестбанк“ АД е българска банка, която вече 25 години работи в полза на своите клиенти. Зад успешното развитие на банката стои стремежът й постоянно да подобрява обслужването си, да изгражда дългосрочни отношения със своите партньори, като им предлага финансови решения и подкрепя реализацията на проектите им.

В развитата си клонова мрежа на територията на цялата страна "Инвестбанк" предлага пълна гама иновативни банкови продукти и услуги за физически лица, малки и средни предприятия, корпоративни клиенти и институции, като прилага индивидуален подход в обслужването им, спазва съвременните бизнес стандарти и се води от най-добрите банкови практики.

Сред най-новите продукти на банката са разплащателни пакети за физически лица, които дават възможност клиентите да получат основните продукти и услуги за ежедневно банкиране на една обща цена. С грижа за малкия и средния бизнес "Инвестбанк" предлага и новите си кредитни продукти за този сегмент – „Инвест Капитал“ – инвестиционен кредит за изпълнение на одобрени проекти, включително за възстановяване на разходите, свързани с проектиране, изготвяне на бизнес планове и консултации във връзка проекти по фондовете на Европейския съюз, и кредит „Инвест Потенциал“ – кредит овърдрафт за оборотни средства без изискване за предоставяне на обезпечение.

Физическите лица могат да се възползват от широка гама потребителски и ипотечни кредити, като банката периодично залага на провеждането на кампании за своите потенциални клиенти, предлагайки им изгодни промоционални условия за кредитиране.

"Инвестбанк" първа в България започна да предлага ипотечен кредит за покупка на имот в държави от Европейския съюз. Банката следва и новите тенденции на дигитализацията в сектора и работи по проекти за подобряване процеса на управление на отношенията с клиенти.

Текстът е част от книгата "Успешните компании 3.0".
Коментари: 0