Инженерите и IT-тата са най-търсени на пазара на труда

Все повече работодатели трудно намират подходящите кадри

Инженерите и IT-тата са най-търсени на пазара на труда
272 ~ 2 мин. четене

Почти всеки работодател изпитва трудности в запълването на работните места поради недостиг на кадри. През тази година резултатите в това направление бележат бележат 6% ръст в сравнение с миналата година, а за България резултатите са с 12% по-високите в сравнение с тези в глобален мащаб.

Това се констатира от годишното проучване за недостига на таланти на ManpowerGroup България.

Фирмите срещат най-голямо затруднение в запълването на позициите за инженери, квалифицирани работници, мениджъри и IT персонал. Тези четири професии заемат първите места и през 2014 г. Сред  10-те най-търсени професии попадат седем от 2014 г. Това показва почти минимална промяна на пазара на труда.

В десетте най-търсени професии попадат и работниците от сектора ресторантьорство и хотелиерство. Това може да се обясни с началото на летния сезон и търсенето на повече кадри за сезонна заетост.

Голяма част от работодателите у нас оценяват това, че недостигът на кадри има негативно влияние върху техния бизнес, но малък брой от тях имат стратегия за справяне с проблема, отчите проучването. Фирмите също така споделят, че липсата на кадри има има негативно влияние върху способностите им да отговарят на нуждите на своите клиенти.

Работодателите в България споделят, че липсата на кадри има негативно влияние върху техните сбособности да отговарят на нуждите на своите клиенти. Последствията от това включват: 49% споделят намаляваща способност да обслужват клиенти, 46% забелязват намаляваща иновативност и креативност в работата,  45% от работодателите съобщават за намаляваща продуктивност сред персонала.

Запитани защо изпитват трудности при запълването на работни места, 55% от работодателите отговарят, че на пазара на труда липсват технически умения или така наречените „твърди умения”, 47% твърдят, че на кадрите им липсват специфични за отрасъла професионални умения, 40% от работодателите се сблъскват с липса на опит и 36% споделят, че не намират подходящите кадри поради различни фактори, влияещи върху пазара на труда.

Най-търсените професии за 2015 г. в България

1.       Инженери

2.       Квалифицирани работници

3.       Мениджъри

4.       ИТ персонал

5.       Счетоводители и финансисти

6.       Шофьори

7.       Лекари и други здравни професионалисти

8.       Търговски представители

9.       Ръководители на проекти

10.   Работници в сферата на ресторантьорството и хотелиерството

Най-търсените професии за 2014 г. в България

1.       Инженери

2.       Квалифицирани работници

3.       Мениджъри

4.       ИТ персонал

5.       Счетоводители и финансисти

6.       Работници в сферата на Ресторантьорството и хотелиерството

7.       Работници

8.       Търговски представители 

Подкрепи Economic.bg