Историята на глобалното затопляне в 34 секунди

Любопитно видео илюстрира тенденцията на повишаване на температурите през последното столетие

Историята на глобалното затопляне в 34 секунди

Снимка: Pixabay

Темата за глобалното затопляне днес е по-актуална от всякога и въпреки че признаците за него са осезаеми, за мнозина проблемът все още продължава да звучи илюзорно.

Любопитно видео илюстрира тенденцията на повишаване на температурите през последното столетие нагледно. За направата му са използвани данни на НАСА за отделните страни по региони. Визуално то е направено така, че да провокира човек да потърси собствената си страна насред многото други, но едновременно с това му дава и шанс да види проблема в цялост. Целта на авторите е да покажат, че всички сме изправени заедно пред проблема и че всъщност никоя държава по света не е имунизирана към повишаването на температурите или другите последици от изменението на климата.

От видеото се вижда ясно, че темповете на глобално затопляне се ускоряват – през последните три десетилетия температурните барове започват да се отскачат все по-далеч от центъра. Хладните години намаляват постепенно и до 90-те години напълно изчезват.

Вижда се също, че последните три години са най-горещите, регистрирани изобщо някога, като в много държави температурите са с повече от 2 °C по-високи от базовите – нещо, което ги поставя над лимита за затопляне, залегнал в Парижкото споразумение.

Коментари: 0