Избраха концесионер за летището в Горна Оряховица

Предвидени са 32 млн. лева инвестиции за срока на договора от 35 години

Избраха концесионер за летището в Горна Оряховица
3980 ~ 1 мин. четене

Избран е концесионер за летище Горна Оряховица - това е консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица”. Срокът на договора ще е за 35 години, става ясно от проекта за решение на МС. Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията, са в размер на 32 млн. лева, 22,4 млн. лева от които са за първите 4 години, пише Кмета.бг.

Първият опит аеропорта в железничарския град да бъде отдаден бе преди две години и имаше три продължения, но кандидати тогава не се намериха.

Предстои проектът за решение да бъде гласуван на заседание на МС. Определен е двумесечен срок от влизане в сила на решението на кабинета до сключване на концесионния договор.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за орган, който да сключи концесионния договор. Ивайло Московски още ще осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор, ще представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, както и ще представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор. Решението за евентуално прекратяване на договора обаче ще е на всички министри.

Концесионерът ще извършва годишно концесионно плащане, в размер на по-голямата от следните две суми: 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на Обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или 70 000 лв. без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

Подкрепи Economic.bg