Износът на България към трети страни се подобрява

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия и др.

Износът на България към трети страни се подобрява

Подобрение на българския износ за трети страни и намаление на вноса през първите девет месеца на настоящата година, сочат предварителните данни на Националния статистически институт

През периода януари - септември износът на България за трети страни се увеличава с 2,4% спрямо същия период на 2014-а и е в размер на 12,3 млрд. лева, но в рамките на септември българският износ се свива с цели 17,1% на годишна база и е в размер на 1,277 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България през първите девет месеца на годината са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Сингапур, САЩ и бившата югославска република Македония, които формират 55,1% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни за периода януари - септември намалява с 5,8% спрямо същия период на миналата година и е на стойност от 13,9 млрд. лева, но само в рамките на септември вносът се свива с цели 25,7% на годишна база до 1,426 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари - септември 2015 година е отрицателно и в размер на 1,6013 млрд. лева, но спрямо дефицит за цели 2,7401 млрд. лева през същия период на 2014 година. Само в рамките на септември общото външнотърговско салдо с трети страни е на дефицит от 149,1 млн. лева.

Предварителни данни на НСИ показват, че общото външнотърговско салдо на България с ЕС и с трети страни през първите девет месеца на годината е на дефицит от 4,1101 млрд. лева, но е с цели 1,6286 млрд. лева под дефицита, отчетен през същия период на 2014 година.

За периода януари – септември износът на стоки към ЕС и трети страни се увеличава с 6,6% на годишна база до общо 34,0 млрд. лева, като само в рамките на септември износът намалява с 3,9% до 3,767 млрд. лева. За същия деветмесечен период общият внос в България се повишава с 1,2% на годишна база до 38,1 млрд. лева, като през септември общият внос намалява с 12,3% до 4,096 млрд. лева.

Данните на НСИ отчитат поредно влошаване на търговския стокообмен и ново свиване на търговския дефицит с Руската федерация, като през периода януари – септември дефицитът е в размер на 4,0059 млрд. лева спрямо дефицит за 5,1533 млрд. лева преди година (за периода януари - септември 2014 година). За първите девет месеца на 2015 г. вносът от Русия се сви с цели 22,1 на годишна база и е в размер на 4,5988 млрд. лева, като в същото време износът на България към Руската федерация се понижи с 21,1% и е в размер на едва 592,9 млн. лева.

Износът на България за ЕС се увеличава с 9.7% през периода януари - август 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 19.2 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.8% от износа за държавите - членки на ЕС. През август 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 6.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.5 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2015 г. се увеличава с 6.9% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 21.6 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През август 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 3.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.4 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2015 г. е отрицателно и е на стойност 2 328.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 876.2 млн. лева.

 При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най- голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (19.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (17.7%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (7.1%). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (21.1%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”(24.8%).

Коментари: 0