Износът ни към ЕС с ръст от 9%

През ноември намалява износът за трети страни

Износът ни към ЕС с ръст от 9%
148 ~ 2 мин. четене

За периода януари - октомври износът на България към страните от Европейския съюз е 24,4 млрд. лв. и се увеличава с 9,0% спрямо същия период на 2014 г., сочат данни на НСИ. 

Износ/внос за ЕС

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.2% от износа за държавите - членки на ЕС. През октомври 2015 г. износът за ЕС нараства със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.697 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - октомври 2015 г. се увеличава с 5.7% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 27.3 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През октомври 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.082 млрд. лв. по цени CIF.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Химични вещества и продукти" (22,4%), Минерални горива, масла и подобни продукти (20,4%). Спад е отчетен в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (1,5%). при вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (1,5%), а най-голямо намаление в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти (23,2%).

Износ/внос за трети страни

Износът на България към трети страни през периода януари-ноември 2015 г. се увеличава с 0,4% и е в  размер на 15,0 млрд. лв. Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Турция, Сърбия, Русия, Македония, САЩ и Сингапур, които формират 54,1% от износа за трети страни. 

Спрямо същия период на 2014 г., вносът намалява с 5,8% и е на стойност 17,0 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. 

През октомври 2015 г. вносът на България от трети страни намалява с 1,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,529 млрд. лв. 

Подкрепи Economic.bg