Изтича крайният срок за кандидатстване за субсидии за хуманно отношение към птиците

Стопаните могат да кандидатства по четири мерки

Изтича крайният срок за кандидатстване за субсидии за хуманно отношение към птиците

Снимка: pixabay

Крайният срок за подаване на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, изтича утре – 28 февруари, напомнят от Държавен фонд „Земеделие“.

Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“, а изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г. Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за тази година е размер на 34 560 000 лева.

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за период най-малко 5 години. Допустими за подпомагане са кокошки – носачки, родители от всички видове, бройлери; пуйки за угояване, гъски и патици.

 Земеделските стопани – птицевъди могат да кандидатстват общо по четири мерки за подпомагане. Първата мярка А е за използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг. По мярка Б пък може да се кандидатства за осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт (прилага се само за родители всички видове). Мярка В е за подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата). Последната мярка, по която земеделските стопани могат да кандидатстват е Г. Тя е за намаляване на емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.) - прилага се само за бройлери.

Коментари: 0