Извънредното положение стопи с 95% оборотите на туроператорите в България

В същото време пощенските и куриерски услуги отчитат ръст

Извънредното положение стопи с 95% оборотите на туроператорите в България

Снимка: Unsplash

Габриела Махлелиева Автор: Габриела Махлелиева

Обявеното извънредно положение заради коронавируса, както и пълното замразяване на туристическите пътувания през второто тримесечие на годината, донесоха спад от 94.6% в оборотите на туроператорите в България в сравнение със същия период на 2019 г. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Второто тримесечие на годината е било значително по-лошото за сектора. За първите три месеца на годината, когато беше обявено извънредното положение (на 13 март, бел.р.), е отчетен спад от едва 25.6% в сравнение със същия период на 2019 г.

Значително по-малкия спад до голяма степен се обяснява с факта, че едва в средата на последния месец от тази първа четвърт на годината бяха блокирани международните пътувания. За сметка на това от март до юни напълно бяха забранени този тип пътувания с цел спиране на разпространението на коронавируса.

Очаквано, по време на второто тримесечие на годината е отчетено намаление в оборотите на почти всички сектори с изключение на „Пощенски и куриерски услуги“.

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 21.8% спрямо първото тримесечие на 2020 година. Най-голям спад се наблюдава при „Въздушен транспорт“ – с 66.4%. Увеличение е регистрирано само при „Пощенски и куриерски услуги“ (8.6%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ намалява с 4.4% спрямо първото тримесечие на 2020 година. Най-съществен спад е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (51.1%).

Коментари: 0