Кабинетът ще решава проблема с мръсния въздух чрез Национална програма

Основните мерки са насочени към секторите селско стопанство, транспорт и битово отопление

Кабинетът ще решава проблема с мръсния въздух чрез Национална програма

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Министерският съвет прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха  за периода 2020-2030 г., съобщиха от правителствената пресслужба. 

В програмата са предвидени мерки в секторите селско стопанство, автомобилен транспорт и битово отопление. Основните мерки, насочени към секторите транспорт и битово отопление, са повторно свързване към газоразпределителната мрежа, повторно свързване към централно отопление, създаване на нови връзки към централно отопление и преминаване към битови отоплителни уреди.

Предвижда се и прилагане на изисквания за качество на горивата, създаване на нови връзки към газоразпределителната мрежа, въвеждане от общините на „Зони с ниски емисии“ за транспорта и модернизиране на автопарка чрез позволяване на внос само на автомобили с по-ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, което е разгледано като потенциална мярка.

Тези мерки се очаква да допринесат за намаляването на емисиите на фини прахови частици, неметанови летливи органични съединения, серен диоксид и азотни оксиди.

Мерките, насочени към сектор селско стопанство, засягат прилагането на добри практики в употребата на торовете, което ще доведе до допълнително намаляване на емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения.
Коментари: 0