Как „избухна“ държавният дълг на САЩ (инфографика)

От 1934 г. задлъжнялостта на правителството не спира да расте, а през 80-те години балонът се надува все по-бързо

Как „избухна“ държавният дълг на САЩ (инфографика)

Снимка: Pixabay

6020 ~ 2 мин. четене
През февруари 2019 г. държавният дълг на САЩ достигна 22 трлн. долара. Очакваният бюджетен дефицит за тази година е почти 1.1 трлн. долара, което е повече от брутния вътрешен продукт (БВП) на Сингапур, Норвегия и Нова Зеландия взети заедно.

Наскоро финансовият портал The Balance публикува статия, в която отбеляза важните моменти в процеса на натрупване на колосалния американски дълг. Сайтът Howmuch.com е използвал събраните данни, за да илюстрира нагледно „избухването“ на публичния щатски дълг, който не спира да нараства след 1934 г.

Преди 1996 г. визуализацията използва само години, но не и точни дати, тъй като нивата на дълга не са налични за всеки ден. Всяка кутийка от инфографиката по-долу е равна на 1 трлн. долара.

През 1934 г. националният дълг е само 25 млрд. долара. Той започва да нараства бързо през 80-те години, достигайки 1 трлн. долара през 1982 г. и се раздува като балон 90-те и първото десетилетие на новия век.

Както при дълга на домакинствата, така и националният дълг се увеличава, когато разходите в бюджета надвишават приходите. В случая с правителството по-голямата част от приходите идват от данъци, с които се облагат личните и корпоративни доходи. За да получи повече средства, отколкото е успяло да събере от данъкоплатците, федералното правителство емитира съкровищни бонове и друг вид разписки за бъдещи плащания.

Трупането на дълг може да има отрицателно въздействие върху икономиката, като забавя растежа, намалява доходността на фондовия пазар и намалява доверието в способността на правителството на САЩ да изплати дълга си. В момента съотношението дълг/БВП в САЩ е 105%, което е над препоръката на Световната банка за максимум 77%. Колкото по-високо е съотношението, толкова по-голям е рискът от невъзможност за погасяване на този дълг.


Коментари: 0