Какви са конкретните икономически мерки на държавата срещу кризата

Общият ресурс, подготвен за помощ на бизнеса и хората, е под формата на кредити

Какви са конкретните икономически мерки на държавата срещу кризата

Снимка: МС

4079 ~ 3 мин. четене

Близо 4.5 млрд. лв. общ ресурс ще бъде мобилизиран в полза на малкия и среден бизнес, самонаетите лица и тези в неплатен отпуск. Това обобщи финансовият министър Владислав Горанов по време на брифинг в Министерски съвет днес. Става въпрос основно за гарантирани от държавата заеми със сравнително ниски лихви, които ще могат да се теглят от физически и юридически лица.

Финансовият министър анонсира, че за по-голяма информираност на обществеността до дни ще бъдат изготвени видеоклипове за тези финансови инструменти, а премиерът Бойко Борисов предложи да се плати на медии да излъчват тези клипове. 

И преди да бъдат изготвени рекламните материали, Министерството на финансите публикува своята презентация на сайта си, от която може да се види какви точно са предложенията на правителството за кредитиране на домакинствата и фирмите.

Държавни мерки в подкрепа на бизнеса и хората

Безлихвени кредити за физически лица от ББР

Те са с цел подпомагане на засегнатите от заразата хора, които са наети на трудов договор, но пуснати в неплатен отпуск, както и за самоосигуряващи се лица, прекъснали дейност или с поне 20% спад в доходите. Кредитите са без такси, комисиони и неустойки, както и без обезпечения. Издължаването по тях става до 5 години, като гратисният период е между 6 и 24 месеца. Крайният срок за кандидатстване е до 31 декември 2020 г. Кредитът в размер до 4 500 лв. (за три месеца издръжка) може да бъде изтеглен само от една търговска банка от списъка, публикуван от Българската банка за развитие. Общият бюджет на мярката е 200 млн. лв.

Кредити за микро предприятия от Фонда на фондовете

Те се предоставят от Фонда на фондовете и представляват микро кредити до 50 хил. лв. за микро предприятия, за самонаети лица и предприемачи от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 г., безработни повече от 6 месеца). Кредитите са с възможност за гратисен период и срок за връщане от 10 години. Общият бюджет на инструмента е 24 млн. лв.

Необезпечени кредити за МСП от ББР

Общият обем на програмата е 2 млрд. лв., а максималният размер на кредита е 300 хил. лв. за фирма. Гратисният период на главницата и лихвата е до 36 месеца. Всички сектори са допустими за кандидатстване, чийто краен срок е 23 декември. Целта е осигуряване на ликвидност за преодоляване на негативните последици от Covid-19. Кредитите са без обезпечение. Управлението над този инструмент е поставен в ръцете на ББР.

Кредити за МСП с лихвена субсидия от Фонда на фондовете

Този вид кредити отново са предоставени от Фонда на фондовете за малките и средни предприятия, запазващи заетостта си по време на кризата. Общият обем на инструмента е до 850 млн. лв., а максималният размер на гаранцията/кредита е до 3.6 млн. лв.

Капиталови инвестиции от Фонда на фондовете

Капиталовите инвестиции ще бъдат предоставени с четири инвестиционни фонда чрез Фонда на фондовете. Подкрепата е за МСП с потенциал да подпомогнат възстановяването на икономиката след кризата особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Програмата е с фокус върху стартиращи стартъпи и иновативни предприятия. Общият обем на финансовия инструмент е 150 млн. лв., а максималният размер на капиталовите инвестиции на МСП е средно от 800 хил. лв.

Джереми (ЕИФ)

Кредитите се предоставят чрез Европейския инвестиционен фонд. Общият размер на програмата е 880 млн. лв., като максималният размер на гаранцията/кредита за МСП и средно големите предприятия е до 3.6 млн. лв. оборотно финансиране. Фирмите имат възможност за рефинансиране на задължения, възникнали не повече от преди 60 дни.

Средства за градско развитие (ФМФИБ)

Общият бюджет на двата продукта за градско развитие е 418 млн. лв. Те са предназначени за общини, ПЧП и предприятия, засегнати от кризата, вкл. пряко засегнати сектори - туризъм и транспорт. Те ще бъдат отпускани чрез дългосрочни инвестиционни и оборотни кредити за проекти за градско развитие в размер до 40 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg