Какви са очакванията ви за българската икономика през 2015 г.

Ако икономиката е резултат от самосбъдващите се нагласи на обществото, то какви ще са за нея следващите 12 месеца?

Анкета:

Какви са очакванията ви за българската икономика през 2015 г.
Автор: Стилиян Гребеничарски

Изпращайки една динамична за политическия и икономически живот, както в България, така и в международен план 2014 г., economic.bg пита какви са нагласите Ви за стопанското развитие на страната през 2015 г.

 Дали политическата нестабилност ще продължи, а външните фактори ще са негативни до такава степен, че да върнат икономиката назад?

Дали прогнозите на правителството за годишен растеж от едва 0,8% са основателни или пък брутния вътрешен продукт ще продължи нарастването си от тази година?

Възможно ли е глобалните тенденции и вътрешната икономическа активност да доближат растежа до предкризисните му нива?

Считате ли че, комбинацията от променлива вътрешна и външна среда е достатъчно надеждна, за да се направи изобщо реалистична прогноза?

Ако икономиката е резултат от самосбъдващите се нагласи на обществото, то какви ще са за нея следващите 12 месеца? Дайте Вашия отговор в новата ни анкета - долу вдясно на сайта economic.bg!  

Коментари: 0