KФН одобри IPO-то на „Градус“

IPO-то на компанията се определя като най-голямото след кризата

KФН одобри IPO-то на „Градус“
628 ~ 1 мин. четене
Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за публичното предлагане на акциите, издадени от „Градус“ АД. Емисията е в размер до 27 777 778 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми нови акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Книжата са издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Градус“ АД с 27 777 778 броя до 55 555 556 броя акции.

В интервю за Economic.bg Георги Бабев, член на Съвета на директорите на „Градус” АД, коментира, че очаква пазарът да оцени компанията между 400 и 520 млн. лв. „Наблюдаваме засилен интерес от всякакви инвеститори. Местни институционални инвеститори като пенсионни фондове, договорни фондове и дори местни банки“, каза Бабев.

IPO-то на „Градус“ се определя като най-голямото след кризата. Очаква се дебютът на компанията на борсата да бъде в средата на юни.

Финансовите отчети на дружеството за 2017 г. показват, че общо консолидирани приходи на групата са в размер на 245.8 млн. лв., а нетната печалба след данъци е в размер на 39.8 млн. лв.
Коментари: 0