КФН разреши на „Монбат“ да издаде облигации за 30 млн. евро

Публичната компания планира да издаде на 30 000 броя безналични дългови книжа

КФН разреши на „Монбат“ да издаде облигации за 30 млн. евро
1148 ~ 1 мин. четене
Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации, издадени от „Монбат“. Публичната компания планира да издаде на 30 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро за брой.

Лихвата по дълговите книжа е плаваща, като се образува от 6-месечния EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3% на годишна база, платима на 6-месечен период. Изплащането на главницата е на три вноски: в края на 5-тата, 6-тата и 7-та година, съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията.

В случай на наличие на конвертиране, погашенията на главницата ще бъдат изчислявани на база на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното плащане по главницата, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емитиране.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg