КФН започва да обменя информация с регулатори от цял свят

Българския надзорник подписа Многостранния меморандум за разбирателство

КФН започва да обменя информация с регулатори от цял свят
3671 ~ 1 мин. четене
Комисията за финансов надзор (КФН) подписа Многостранния меморандум за разбирателство на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи. По този начин българският регулатор ще си сътрудничи по-тясно с надзорните органи на други 60 държави и ще обменя информация с тях.

„Това споразумение укрепва нашата способност да работим в сътрудничество с други надзорни органи и да надзираваме големи трансгранични застрахователни дружества. Такова сътрудничество е изключително важно за насърчаването на ефективен надзор, за повишаването на финансовата стабилност и за защита на българските потребители“, коментира Карина Караиванова, председател на КФН.

Многостранният меморандум за разбирателство е световна рамка за сътрудничество и обмен на информация между застрахователните надзорни органи и задава минимални стандарти, към които членовете следва да се придържат. Всички участници подлежат на проверка и одобрение от независим екип от членове на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи. Чрез членството в Многостранния меморандум за разбирателство надзорните органи имат възможността да обменят съответната информация с други членове и да им оказват съдействие, като по този начин насърчават финансовата стабилност и сигурния надзор на трансграничните застрахователни операции в полза и защита на потребителите.


Подкрепи Economic.bg