Киберпрестъпността подкопава доверието на хората в дигиталната икономика

Към информационната защита трябва да се подхожда като към всяка друга сигурност на хората

Киберпрестъпността подкопава доверието на хората в дигиталната икономика

Снимка: Pexels

Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Киберсигурнността е един от ключовите аспекти на дигитализацията. Тя обаче бива компрометирана от нарастващите хакерски заплахи, които не само се множат с бързи темпове, но и придобиват все по-големи и опустошителни размери. Анализаторите изчисляват, че до няколко години глобалните икономически щети от тях ще възлизат на 6 трлн. долара. 

„Най-големият проблем обаче е, че обикновените хора губят доверието си в дигиталната икономика и електронното управление“, коментира зам.-председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Александър Йоловски по време на IT Hub Connect 2018. 

Липсата на адекватни мерки за подобряването на онлайн защитата води до задълбочаващи се проблеми. Според Йоловски дигиталната трансформация на обществото продължава и може никога да не завърши. Технологиите се развиват с все по-бързи темпове и на практика многократно изпреварват регулациите. 

„Трябва да поставяме потребителите на първо място, не само когато им предлагаме услуги или преживявания. Ние трябва да ги поставяме на първо място и по отношение на киберсигурността“, изтъкна той. 

На какво всъщност е киберсигурността, пита Борис Гончаров, шеф на отдела по стратегии за киберсигурност в Amatas. Според него е трудно тя да бъде дефинирана с една дума, но е близка до „чувството да се върнеш вкъщи и да усетиш, че всичко е наред, докато отвън все още има рискове“. 

Той постави въпроса за ролята на бизнеса и правителствата по отношение на киберсигурността. Гончаров обърна внимание, че някои неща са видими за едната страна, докато други – за отсрещната и по тази причина те трябва да си говорят за проблемите, за да се разрешават пълноценно. 

„Важно е да можем да си говорим на един език, когато има кибератаки“, посочи Деспина Спану, директор „Дигитално общество, доверие и киберсигурност“ към генералната дирекция „Комуникационна мрежа, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. Според нея е много важно бизнесът да дава информация за нападенията срещу него, тъй като това ще помогне за справянето с такива в бъдеще.  

За необходимостта от колаборация говори и Матиас Сакс от Microsoft. “Това е ключът“, казва той и също апелира за споделянето на иноформация.  

Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че към киберсигурността трябва да се подхожда със същото внимание и целенасоченост, както и към всеки друг аспект от сигурността на хората. Само така би могло да се гарантира доверието на потребителите в бъдещото общество. 
Коментари: 0