Киберсигурността ще е основен приоритет в ICT решенията на А1 за бизнеса

Концепцията на телекома Security Cloud обединява набор от услуги, осигуряващи цялостно решение за информационна сигурност

Киберсигурността ще е основен приоритет в ICT решенията на А1 за бизнеса

Снимка: Pixabay

676 ~ 3 мин. четене
Редом с традиционните телеком услуги, един от водещите играчи на пазара у нас – А1 – продължава да развива своето портфолио от услуги и комплексни решения, насочени към бизнес клиентите. През 2019 г. компанията отново залага на стратегията да бъде двигател на дигитализацията на българския бизнес и предпочитан ICT партньор с решения в областта на телекомуникациите, информационните технологии, бизнес приложенията и системната интеграция с акцент към услугите за информационна сигурност.

От компанията се фокусират върху киберсигурността, за да отговорят на световните тенденции, които ясно очертават рисковете от кражба и случайно разкриване на чувствителна информация заради постоянно нарастващия обемът на данни. До 2020 г. се очаква в световен мащаб той да достигне 44 зетабайта, или 44 трилиона гигабайта.

Допълнително предизвикателство пред бизнес организациите в България създават фактори като нарастващата тенденция на преносимост на данните, повишаване на степента на ползването им в мобилна среда поради мобилността на служителите и значителните санкции при неспазване на строгите правила за защита на данните според изискванията на ЕС. Загубата на чувствителни данни и други форми на информация за предприятията може да доведе до значителни финансови загуби и щети върху тяхната репутация. Въпреки че компаниите вече са наясно с тези опасности, много от тях не са добре запознати с технологиите и се нуждаят от компетентна помощ.

С цел да помогне на бизнеса да опази своята инфраструктура от атаките на глобалната дигитална среда, А1 създава концепцията за Security Cloud, която обединява набор от услуги, които осигуряват цялостно решение за информационна сигурност за бизнеса. То се предоставя от А1 на принципа Software as a Service (SaaS) с месечни плащания, без необходимост от значителна първоначална инвестиция в инфраструктура и софтуерни лицензи. За първи път в България като част от тази концепция ще се предлагат софтуерните продукти на реномирани в бранша компании като MacAfee и Forcepoint чрез облачно базирана инфраструктура, инсталирана в професионален център за данни на А1 България. С A1 Security Cloud телекомът цели и да помогне на българските компании да покрият общия регламент за защита на личните данни в ЕС или EU General Data Protection Regulation (GDPR).

А1 Security Cloud идентифицира различните видове лични данни, които се обменят в системите на клиента, открива длъжностите, които имат достъп до тези лични данни и извършва подробен анализ на бизнес процесите и участниците в тях. След това продуктът на А1 определя политики за действие при инцидент, предпазва от изтичане на данни, осигурява централизиран контрол и последователни политики в цялата информационна среда и контролира служителите с използване на автоматични съобщения, които ръководят действията им. А1 Security Cloud се грижи и за IT защитата на клиента  - специален софтуер прави детайлна проверка за уязвимост от проникване във вътрешната IT инфраструктура, защитава информацията от атаки в реално време и осигурява нейното криптиране.

А1 предлага цялостна конфигурация, внедряване, интеграция, мониторинг и поддръжка на услугата. Не се налага поддържането на сървърни помещения  с климатизация, услугите се ползват от дейта център на А1, като клиентите могат да разчитат на висока надеждност на софтуерните продукти и на висококвалифицирана техническа поддръжка. Решението е достъпно за клиенти от всички индустрии и бизнес сегменти, като се внедрява на база нуждите и изискванията на конкретния клиент.
Подкрепи Economic.bg