Кирил Войнов поема Агенцията за метрологичен и технически надзор

Той ще оглавява ведомството временно поради здравословни проблеми на председателя Петър Горновски

Кирил Войнов поема Агенцията за метрологичен и технически надзор

Правителството одобри Кирил Войнов за временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). До сега длъжността председател на агенцията се изпълняваше от Петър Славчев Горновски. Към настоящия момент той е в невъзможност да извършва задълженията си за продължителен период от време, поради здравословни причини.

За да се осигури нормалното функциониране на ДАМТН и да не се препятства дейността й, се налага до завръщането на титуляра да бъде определен временно изпълняващ функциите на председател.

До момента Кирил Михайлов Войнов изпълнява длъжността заместник- председател на ДАМТН. Той притежава необходимото ниво на образование и професионална компетентност да изпълнява функциите на председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Предлаганата кандидатура е съобразена с изискванията на Закона за администрацията.

Коментари: 0