Климатичните промени ще засилят бедността

Това сочи доклад на Световната банка

Климатичните промени ще засилят бедността

Над 100 милиона души може да бъдат засегнати от крайна бедност заради климатичните промени. Природните стихии ще доведат до големи щети в земеделието и разпространението на малария и други смъртоносни болести, сочи доклад на Световната банка. 

Бедните страни в света са неподготвени да се справят с климатични шокове като повишаване на морското равнище или тежки суши.

Въпреки усилията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове, няма вероятност климатичните промени скоро да спрат. 

Очаква се в дългосрочен план емисиите да нарастват. Китай, Индия и други развиващи се страни увеличават използването на изкопаеми горива. Счита се, че това допринася за глобалното затопляне. 

Коментари: 0