Кои ще бъдат най-търсените кадри от бизнеса през следващата година

Над 67% от работодателите ще имат нужда от нов персонал през следващите 12 месеца

Кои ще бъдат най-търсените кадри от бизнеса през следващата година
5260 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Бизнесът в България ще има най-голяма нужда през следващата година от специалисти за административни, счетоводни и IT дейности (офис-мениджър, оперативен счетоводител, графичен дизайнер, програмист и др.). Това показват междинните резултати от проучване на Агенция по заетостта за потребностите в работната сила. В него участват 2615 работодатели, които са посочили нуждите си от кадри в краткосрочен и средносрочен план. Над 67% от тях твърдят, че през следващите 12 месеца ще имат нужда от нов персонал. 

При кадрите със средна квалификация търсене има на електротехници и машинни техници, машинни оператори, оператори на компютър, монтьори и др. Потребностите са повече и за продавач-консултанти, готвачи, сервитьори и др., както и за заварчици, строители, шлосери, шивачи и др. Сред специалистите с висше образование са заявени предимно машинни, електроинженери и строителни инженери, ИКТ специалисти, финансови и административни специалисти, педагози и учители, медицински персонал. Търсят се също специалисти ТРЗ и УЧР, управление проекти, софтуер и др., както и шофьори, мотокаристи и др.

Близо 38% от работодателите търсят в кандидатите способности за адаптиране към промени, за работа в екип, поемане на отговорност, а 18% посочват, че кадрите следва да притежават ключови компетентности за общуване на роден език. Компютърни умения заявяват 182 работодатели (7%), а чуждоезикови  - 3,5% от анкетираните.

Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри от професионални направления или области на висшето и средното образование. Те могат да посочат търсените от тях кадри през следващата една година с квалификация по 183 професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и по други 38 професии, предимно изискващи висше образование. Анкетираните имат възможност да заявят потребности и от предложените им 23 вида други умения и 8 ключови компетентности.

Анкетирането се провежда за втори път тази година основно сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. Всички желаещи работодатели също могат да се включат в него. За целта трябва да се попълни оn-line анкетен формуляр, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта. Срокът е до 17 септември 2018 г.

Подкрепи Economic.bg