Комисията отхвърли кандидатурата на БРАИТ за работодателска организация

Сега  другите бизнес организации призовават правителството да не действа против правилата и да не я регистрира незаконно

Комисията отхвърли кандидатурата на БРАИТ за работодателска организация

Снимка: Economic.bg/Архив

Четири от петте национално представени организации са изпратили писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Марияна Николова и министъра на труда Деница Сачева да се съобразят с решението на независимата Комисия по преброяването и да не регистрира БРАИТ като работодателска организация. КРИБ, АИКБ, БСК и ССИ представиха резултатите от дейността на специалната комисия, като според тях сдружението, свързвано с президента Росен Плевнелиев (2012 – 2017 г.), не отговаря нито на правните, нито на количествените критерии да бъде призната и да участва в Тристранния съвет.

Регистрация на БРАИТ

В писмото до правителството се посочва, че Комисията за установяване на наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (Комисията) е установила по категоричен начин, че сдружение Българска работодателска организация „Иновативни технологии“ (БРАИТ) не разполага с необходимите документи за регистрация като работодателска организация. Както и преди това беше ясно, сега е установено официално, че асоциацията не разполага със съдебно решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на организацията, както и с заверен от съда препис на последния устав на организацията. Причината е, че тя не е регистрирана като юридическо лице, а като организация с нестопанска цел.

Също така БРАИТ не е вписана и в регистъра на синдикалните и работодателски организации, който действа от началото на 2018 г. Организацията твърдеше, че е правоприемник на Асоциацията на бизнес клъстерите и като такава има автоматична регистрация. Комисията обаче е установила, че не може да се твърди такова нещо, тъй като Асоциацията на бизнес клъстерите също никога не е била регистрирана като национално представена работодателска организация.

Съгласно чл. 49 от Кодекса нa труда синдикалните организации и организациите на работодателите придобиват качеството на юридическо лице след вписването им в регистър на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им. Такава регистрация няма. „Констатираното несъответствие със законовите изисквания представлява непреодолима обективна пречка за признаването на кандидатстващата организация за представителна, обратното е грубо нарушение на действащото българско законодателство – Кодекса на труда и Наредбата  за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите“, пише в позицията на работодателските организации.

Има и проблем с количествените критерии, т.е. БРАИТ не разполага с достатъчно членове и работници в тях, за да бъде регистрирана. Според правилата тя трябва да има поне 1500 членуващи фирми или организации и общо не по-малко от 50 000 работници и служители в тях. Другият вариант е да има 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация и тогава пада изискването за брой членове.

 Комисията е установила че тези критерии не са изпълнени също.

„Убедени сме, че в изложената фактическа обстановка Министерският съвет на Република България ще спази стриктно българското законодателство, като се произнесе по поставените въпроси със законосъобразно и правилно решение, с което ще съхрани легитимността на социалния диалог в Република България“, завършва позицията на бизнес организациите.

Коментари: 0