Още 31 компании получиха финансиране за въвеждане на иновации

Министерство на икономиката работи по ваучерни схеми в подкрепа на малките и средни предприятия, както и в помощ на компаниите, които искат да се листват на БФБ

Още 31 компании получиха финансиране за въвеждане на иновации
Автор: Цветан Петров

Още 31 български компании ще получат европейско финансиране за внедряване на иновации в своята дейност. Те получиха от Министерството на икономиката договорите на обща стойност 11.4 млн. лв. , сключени по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Най-големият договор е на стойност 391 хил. лв.

Ивелина Пенева, директорът на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, връчи на 31 компании договори, сключени по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.

Връчените договори са допълнително сключени. Това е станало възможно след предложение на икономическото министерство пред комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за увеличаване на ресурса и финансиране на договорите, които са в резервния списък и които са получили над 80 точки.

„Кандидатите, подали проектни предложения, бяха оценявани от оценителна комисия на база предварително обявени критерии. Те включват оценка както на иновативната идея, която се предлага да бъде разработена от екипа, така и на капацитета на екипа, както и на приоритетите, които ние даваме по програмата”, обясни Ивелина Пенева, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИ. Тя добави, че стартиращите проекти са от четири области на стратегията на Министерство на икономиката за интелигентна специализация – информационни технологии, мехатроника и чисти технологии, биотехнологии за здравословен живот, както и креативни и рекреативни индустрии.

Пенева каза още, че министерството предвижда по програма „Иновации и конкурентоспособност” да има ваучерна схема в подкрепа на малките и средни предприятия, като в момента тече работа по разработването на схемата. „Това ще бъдат ваучери, които фирмите ще могат да ползват за информационно-комуникационни технологични услуги за техните нужди”, обясни тя.

Директорът на „Европейски фондове за конкурентоспособност” отбеляза, че се работи и по схемата за ваучери, които да улеснят предприятията, които искат да се листват на Българската фондова борса (БФБ). „До края на годината ще има критерии и изисквания за кандидатстване по тези две схеми”, каза Пенева.

Коментари: 0