Конкурентните условия могат да задържат квалифицираните кадри в България

Основен елемент в стратегическото управление на човешкия капитал на КЦМ 2000 Груп е инвестирането в образованието на младите хора

Румен Цонев, главен изпълнителен директор на \"КЦМ 2000\" АД:

Конкурентните условия могат да задържат квалифицираните кадри в България
- Каква е дейността на Вашата компания?

- Основните сектори на КЦМ 2000 Груп са рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на крайни метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен инженеринг и търговия.

- Кои са най-наболелите проблеми, с които се сблъсквате във Вашия сектор?

- Като такъв проблем, можем да посочим намирането на квалифицирани работници и специалисти, което е свързано с особеностите и сложността на металургичното производство. За това спомага и бурното индустриално развитие през последните години в нашия регион.

- Защо решихте да подкрепите инициативата на PwC България?

- Основен елемент в стратегическото управление на човешкия капитал на КЦМ 2000 Груп е инвестирането в образованието на младите хора, тяхното адаптиране и, разбира се, професионално развитие в организационната среда на КЦМ АД. Ние като българска компания с изцяло български мениджмънт и външна пазарна ориентация смятаме, че можем да споделим ценен опит в съответната професионална област.

- Смятате ли, че компаниите трябва да участват активно в подготовката на кадрите за пазара на труда?


- Разбира се, и една крачка към това е проектът на PwC. Той показва възможности и перспективи пред младите и образовани хора за пълноценна реализация на примера на българския бизнес.

- Как според Вас трябва да се стимулират квалифицираните кадри, за да останат в България?

- Със създаването на конкурентоспособни условия за работа. Това включва не само възнаграждението, а и възможностите за кариерно и личностно развитие, което да получат младите хора, в рамките на компанията. Подобряване условията на труд в работната среда. Ползване социални придобивки и осигуряване на възможности за активно участие в спортни, културни и други прояви и събития.

Интервюто е част от кампанията "Tвoитe 25 пpичини дa избepeш Бългapия" на "Прайсуотърхаускупърс България" ЕООД (PwC Bulgaria), в която Economic.bg е партньор.
Коментари: 0