Корупцията, слабата съдебна система и бюрокрацията пречат на икономиката

Икономическата свобода в България се подобрява леко, но старите проблеми остават

Корупцията, слабата съдебна система и бюрокрацията пречат на икономиката
1700 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Икономическата свобода в България се е повишила леко през миналата година и страната ни заема 47 място в Индекса на икономическата свобода, изготвян всяка година от фондация Heritage. Общата оценка на страната е 68.3 пункта от общо 100, което е повишение с 0.4 пункта спрямо миналата година. Въпреки това за поредна година съставителите на индекса посочват като голям проблем пред икономиката на България ширещата се корупция, неефективната съдебна система и тежката бюрокрация.

Основното подобрение идва от категориите Върховенство на закона и Размер на правителството, което се движи от показателите Защита на собствеността, Ефективност на правораздаването, Разходите на правителството и Фискалното здраве.

За сметка на това при категорията Ефективност на регулаторите има срив, който е повсеместен – при Свободата за правене на бизнес, при Свободата на труда и при паричната свобода. При Категорията Отворени пазари нещата си остават почти без промяна спрямо миналата година, но има влошаване при показателя Свободна търговия.


България е на 23-то място сред 44-те страни в Европа и общият ѝ резултат е малко под средното за региона, но значително над средното за света.

В анализа на резултатите се посочва, че държавният дълг е добре управляван. Също така обаче се изтъква, че въпреки благоприятния инвестиционен режим, включително ниските преки данъци, остават значителни предизвикателства. Корупцията в публичната администрация е на високо ниво, съдебната система е слаба, производителността на икономиката все още е ниска, а организираната престъпност продължава да пречи на инвестиционния климат и икономическите перспективи на България.

Въпреки че България разполага с адекватни средства за прилагане на имуществени и договорни права съгласно местното законодателство, правата на собственост не са добре защитени на практика, пише в анализа. Конституцията и законът предвиждат независима съдебна система, но корупцията, неефективността и липсата на отчетност остават всепроникващи. Публичното доверие в съдебната система продължава да бъде изключително ниско, а правителството има проблеми да се пребори с корупцията, се казва в доклада.

Посочва се още, че собствениците на предприятия са загрижени за размера на корупцията, особено в енергийния сектор и големите инфраструктурни проекти. Непредсказуемостта, причинена от честите регулаторни и законодателни промени, възпрепятства растежа на бизнеса.
Подкрепи Economic.bg