Коя държава какво изнася най-много (карта)

Най-голям е делът на държавите, изнасящи най-много горива

Коя държава какво изнася най-много (карта)

Снимка: Pixabay

На един глобален пазар с предимно свободна търговия е напълно нормално различните икономики да се специализират в дадена област, произвеждайки нещо специфично, което да им дава предимство пред останалите. 

Независимо дали става дума за някаква технология, природни ресурси или други продукти – всяка държава има нещо, което оглавява собствената ѝ класация за експорт. Картата по-долу показва кой продукт или услуга е най-експортираният от съответната страна. 

Европа
Близкия ИзтокСеверна АмерикаЮжна Америка

Графиката е на VoucherCloud. Тя хвърля повече светлина за това върху какво са се специализирали държавите. 

От нея личи, че България попада в най-голямата група – тази на страните, специализирани в износ на горива. 

Това е ресурсът, който се изнася в най-много от общо 28.3% от държавите в света. На второ място с 26.7% са страните с най-голям износ на метали и минерали, следвани от храни и хранителни изделия (18.7%), превозни средства (12.8%), електроника (7.5%), текстил (3.2%), медицински продукти (2.7%). 
Коментари: 0