Кредитирането расте на фона на високо ниво на лошите заеми

Депозитите през август са отбелязали годишен ръст от 8%

Кредитирането расте на фона на високо ниво на лошите заеми
508 ~ 1 мин. четене
Въпреки че делът лошите и преструктурирани кредити в банковата система са намалели с 2.2 пр. пункта за последните 12 месеца, той все още е на относително високо ниво. Това е записано в месечния икономически обзор на Райфайзенбанк. Към края на август проблемните кредити в системата са на стойност 6.75 млрд. лв., или 16.3% от общо отпуснатото кредитиране (без овърдрафт).

При жилищните кредити делът на лошите заеми е 13%, а при потребителските - 9.6%. При нефинансовите предприятия те заемат по-значителен относителен дял от 21.2%.

Като цяло кредитирането не спира да расте, а темпът дори е възходящ. През август нарастването е със 7.6%, като след 2016 г. всеки следващ месец то е по-голямо.

Депозитите през август отново бележат годишен ръст - от 8%. За влоговете на домакинствата ръстът е 7.6%, а за този на нефинансовите предприятия - 14%.

„Това е пиков ръст, след дванадесет поредни месеца на двуцифрени годишни ръстове на фирмените депозити. Последното сигнализира за това, че има потенциал за още по-сериозен ръст на частните инвестиции в икономиката, защото тези данни показват, че бизнесът не намира в достатъчна степен по-добри инвестиционни възможности за свободните си средства от фирмения депозит. Бизнесът обаче, се въздържа от тези инвестиции, каквато е тенденцията и при външните инвеститори“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.
Подкрепи Economic.bg