КЗК глоби ЧЕЗ заради отказ да работи с конкретна фирма за разплащания

Според регулатора ЕРП-то е принудило оператора на касови плащания да работи с нея безвъзмездно

КЗК глоби ЧЕЗ заради отказ да работи с конкретна фирма за разплащания
2195 ~ 3 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби групата на ЧЕЗ в България с общо 4.4 млн. лв. заради злоупотреба с по-силна позиция при договарянето ѝ с оператора на касови плащания „Фаст Пей ХД“. Това съобщават от регулатора днес. След проверката си КЗК установява, че електроразпределителната компания е извършила нарушение по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, след като прекратява договорите си с фирмата „Фаст Пей ХД“, която позволява на абонатите да заплащат сметките си за ток.

Фирмата за касови разплащания твърди, че дружествата от групата ЧЕЗ неоснователно, без правно основание и от позицията на предприятия с по-силна позиция при договаряне, „недобросъвестно отказват да продължат договорните си отношения с дружеството за разплащания“ и „безпричинно“ прекратяват контракта.

От дружеството твърдят, че ЧЕЗ е сред най-важните партньори на оператора и ако дружествата не работят заедно, това ще доведе до невъзможност за заплащане на задължения на потребителите на „едно гише“ и до изключително съществен отлив на клиенти на „Фаст Пей ХД“, които да заплащат и останалите си задължения чрез системата ѝ. Така потребителите ще се ориентират към други изпълнители, които освен останалите опции, инкасират и вземания на ЧЕЗ, т.е. предлагат услуга на „едно гише“, което от своя страна постепенно ще принуди „Фаст Пей ХД“ да преустанови дейността си.

Затова фирмата настоява да бъде сключен нов договор с ЧЕЗ, но без да получава възнаграждение за предоставената от него услуга. От разплащателната компания твърдят, че през годините ЧЕЗ успява да работи с фирмата безвъзмездно за разлика от отношенията им с други партньори за плащане на сметки, които получават нужните отчисления от електроенергийната компания.

В становището си ЧЕЗ опровергава всички твърдения на „Фаст Пей ХД“ и казва, че договорните им отношения са икономически обосновани, както и, че и на други възложители на оператори на касови плащания не са предоставяли комисиони за извършването на услуги по прием на такива плащания. Според групата на ЧЕЗ изводът, че неполучаването на комисиони от страна на „Фаст пей ХД“ по договора от 2017 г. с „ЧЕЗ Електро България“ АД и договор от 2016 г. с „ЧЕЗ България“ ЕАД не противоречи на трайната търговска практика при извършването на услуги по прием на касови и безкасови плащания.

КЗК обаче не смята така и вижда действията на ЧЕЗ като нарушение и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне и налага имуществена санкция на трите дружествата от групата - на „ЧЕЗ Електро България“ АД - в размер на 4.2 млн. лв., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - в размер на 10 000 лв. и „ЧЕЗ България“ ЕАД  -в размер на 207 742 лв.

Членът от закона, по който се санкционира чешкото дружество в България гласи, че  се забранява всяко действие или бездействие на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето и на потребителите. Недобросъвестни са действия или бездействия, които нямат обективно икономическо основание, като необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия, или неоснователно прекратяване на търговски отношения.

Според КЗК поради опасността от загубата на правоотношението с енергийните оператори на лицензираната територия, по-слабата страна в лицето на „Фаст Пей ХД“ е застрашена от цялостно прекратяване на дейността си. Предоставяните от ответните дружества услуги са с обществена значимост и определят потребителското търсене относно предоставяните от „Фаст Пей ХД“ АД услуги по касови плащания.

Малко по-късно днес от ЧЕЗ изпратиха становище, в което казват, че са "изненадани" от решението на антимонополния орган и ще го обжалват в 14-дневен срок. 

Подкрепи Economic.bg