КЗК глоби с 1907 лв. „ТВ-НЕТ“ ООД за имитация

Фирмата имитирала марката на „НЕТ 1” ЕООД

КЗК глоби с 1907 лв. „ТВ-НЕТ“ ООД за имитация

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ТВ-НЕТ” ООД в размер на 1907 лв. (0.1% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова година) за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяване на нарушението и незабавно изпълнение.

Производството е образувано по повод влязло в сила решение на ВАС, с което преписката е върната на КЗК за произнасяне по искането за установяване на нарушение от страна на „ТВ-НЕТ” ООД по чл. 35, ал. 2 при спазване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.

В решението е прието, че е налице визуално и смислово сходство между регистрираната и използвана от „НЕТ 1” ЕООД марка и графичното изображение, използвано от „ТВ-НЕТ” ООД. Комисията приема, че използваното от страна на „ТВ-НЕТ” ООД графично изображение е в състояние да заблуди потребителите относно предложителя на услугата, което може да доведе до увреждане на интересите на „НЕТ 1” ЕООД.

Коментари: 0