КЗК не откри картел между големите търговски вериги

Те не са нарушили Закона за защита на конкуренцията, нито европейското право

КЗК не откри картел между големите търговски вериги

Комисията за защита на конкуренцията установи, че няма картел между най-големите търговски вериги в България. Регулаторният орган проведе разследване във връзка с жалба срещу Kaufland, Lidl, Billa и Metro за забранено споразумение и/или съгласувани практики. Жалбата е подадена от конкурентите им T-Market, Фантастико и CBA.

Причината за разследването е „възможност за негативно въздействие върху процеса на ценообразуване както на доставните и продажните цени на стоките със собствени марки, така и на доставните и продажните цени на стоките с марки на производителите“, съобщават от регулатора.

КЗК е проучила дали четирите най-големи вериги у нас са договаряли цените на стоките, продавани под собствена марка, така че те да бъдат по-евтини и предпочитани от клиентите спрямо стоките с марки на други производители.

След обстойно разследване, проверки на място и анализ на доставните и продажните цени и маржовете на печалба, регулаторът установява, че поведението на големите вериги не противоречи на Закона за защита на конкуренцията или правото на ЕС.

Между тях липсват забранени споразумения и съгласувани практики като съгласуване на доставните и продажните цени на стоки, целящо осигуряване на благоприятна среда за налагането на стоки със собствени марки.

Предлагането на все повече продукти под собствена марка е с цел да повиши асортимента и качеството им, така че да отговарят на нуждите на все по-широк кръг клиенти.

Според регулатора цените на дребно на продуктите със собствени марки, както и на продуктите с марки на производителя се определят по еднакъв начин, като се взема предвид качеството им и очакванията на клиентите. Крайната цел е да се предложи най-конкурентна цена.

Маржовете се определят според продуктовите групи, а не според това дали продуктите са под собствена марка, или под тази на производител. Търговските вериги целят рентабилност на цялостния си асортимент, а не на определени марки или производители и така не ощетяват никого.

„По-ниските продажни цени на стоките със собствени марки спрямо продажните цени на стоките с марки на производителите се постигат въз основа на относително по-ниските доставни цени на собствените марки“, заключват от регулатора.

Коментари: 0