КЗК одобри сделката за „Нова“

Регулаторът смята, че обединената група няма да има способност и стимул за ограничаване достъпа до засегнатите от сделката вертикално свързани пазари

КЗК одобри сделката за „Нова“

Снимка: Нова

Сделката между „Адванс Медиа Груп“ и  „Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург, следва да бъде безусловно разрешена. Това е становището на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по повод предварителния договор за продажба на медийната група „Нова Броудкастинг Груп“, в която влизат телевизиите  Nova, NovaNews, както и други медийни компании, сред които и „Нет Инфо“. В сделката са включени още „Файненшъл Маркетплейс“, „Грабо Медия“ и „Атика Ева“ АД.

Въз основа на извършения анализ Комисия приема, че обединената група няма да има нито способност, нито стимул за ограничаване достъпа до засегнатите от сделката вертикално свързани пазари. „Налице са алтернативни телевизионни и платформени оператори, които са в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск. Предприемането на подобно поведение би имало възможни неблагоприятни последици, като загуба на ключово телевизионно съдържание и на значителни приходи. По отношение предоставянето на рекламно пространство в медиите, притежавани от „Нова“, на придобиващата контрол група в качеството на рекламодател, КЗК установи, че телекомуникационният сектор не е сред водещите рекламодатели в телевизия, интернет и радио и не би могъл да се приеме като решаващ фактор за цялостния рекламен бизнес на медиите“, пише в мотивите.

Комисията е установила, че сделката не води до хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в планираната сделка.

Също с решение от днес КЗК позволи на „Юнайтед Медия“ С.а.р.л. да придобие едноличен контрол върху „Вестник Телеграф“ и съвместен върху „Издателска къща Борба“. „Предвид липсата на водещи пазарни позиции на участниците в концентрацията на пазарите на интернет и печатна реклама, както и на БТК при предоставянето на мобилни телекомуникационни услуги и отсъствието на телекомуникационния сектор сред водещите рекламодатели, Комисията прие, че нотифицираната сделка не води до антиконкурентни хоризонтални и вертикални ефекти. Реализирането на концентрацията е основно в насока разширяване и диверсификация на продуктовото портфолио на „Юнайтед груп“ в България“, се посочва в мотивите към решението.

Коментари: 0