КЗК отхвърли и жалбата срещу проектирането на тунел \"Железница\"

Държавната компания коректно е изпълнила законовите си задължения

КЗК отхвърли и жалбата срещу проектирането на тунел \

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалба на „С и Г ГРУП БГ“ ООД срещу действие на Изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ във връзка с дадени на основание чл. 29 от ЗОП Разяснения  по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница““, открита с Решение № ОП-29-РШ-002/30.11.2015 г. на възложителя.

Жалбоподателят оспорва като противоречиви и без възможност за ясен и конкретен отговор разяснения получени от възложителя на обществената поръчка. След задълбочен анализ на твърденията КЗК намира, че възложителят е внесъл необходимата яснота със своите разяснения.

Жалбоподателят без конкретни доводи атакува и липсата на определена информация в идейния проект. КЗК смята, че възложителят коректно е изпълнил своите задължения по закон, като е посочил, че конкретните технически решения ще се прецизират с техническия проект.

КЗК посочва, че  направените разяснения съответстват на закона и не препятстват достъпа или участието в процедурата.

На тези основания КЗК реши, че жалбата на „С и Г ГРУП БГ“ ООД се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Коментари: 0