КЗК започна проверка на електроенергийния пазар

Работодателите са внесли сигнал за установяване на нарушение във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия

КЗК започна проверка на електроенергийния пазар
768 ~ 2 мин. четене

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала да събира и анализира информация за състоянието на електроенергийния пазар в страната. От регулатора съобщават, че повод за самосезирането са появилите се съобщения и изказвания на бизнеса през последните дни относно наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния пазар.

Днес Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) сезира Комисията. Работодателските организации внесоха искане за образуване на производство за установяване на нарушение във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия.

Според асоциацията АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, които доминират в производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92% продават електроенергията за регулирания и свободен пазар на много различни цени.

За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българска независима енергийна борса (БНЕБ) продават 4,16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64.10 лв./МВтч, докато средната им цена през БНЕБ е 78.48 лв./МВтч.

„Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия значително надвишаващи добрите практики“, се казва в искането на АОБР.

От своя страна в съобщението си КЗК пише, че обществената значимост на този сектор изисква широкоспектърно проучване на ситуацията на пазара на електроенергия, което да даде на детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда.

В него пише още, че регулаторът внимателно наблюдава конкурентната среда на електроенергийния пазар. „С оглед социално-икономическата значимост на енергетиката, обществения и институционален интерес, свързани със свободната търговия на ел. енергия, Комисията извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и обстоятелства имащи отношение към правоприлагането на Закон за защита на конкуренцията.

Комисията призовава и обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация и данни във връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.

По-рано днес от бизнеса отказаха среща с Министерство на енергетиката, тъй като срещите не водят до конкретни резултати. Преди време енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че държавата не може да се меси в договорните отношения между работодателите и търговците на ток. 

Подкрепи Economic.bg